I. ADÁCSI CSÓNAKOS PERGETŐ KUPA

I. ADÁCSI CSÓNAKOS PERGETŐ KUPA

A verseny szabályzata és leírása

RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

A versenyt az Adácsi Horgásztó vezetőségének megbízásából – és vele közösen – a Managed-Philosophy Kft. által Magyarországon üzemeltett Saenger Hungary csapata (továbbiakban: Saenger Hungary) rendezi meg. A Saenger Hungary, mint rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért és a versenykiírás maradéktalan betartásáért. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás, egyéb vis maior, közvetlen balesetveszély, stb.) lehet.

A versenyen kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és a 2016-os évre befizetett, érvényes országos állami jeggyel rendelkeznek. Bármely nevezett csapat tagja lehet külföldi versenyző is, amennyiben érvényes magyarországi horgászengedéllyel rendelkezik.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE

Az I. Saenger Csónakos Pergető Verseny, nyílt, egyéni nevezéses verseny. A versenyre párosával lehet nevezni, egy csapat két versenyzőből áll, a jelen szabályzat szerint „egyéni” alatt a „csapat”-ot kell érteni. A csapat összetételében sem nembeli, sem korbeli korlátozás nincs.

A verseny 1 fordulóban kerül lebonyolításra. A pályán a versenyt megelőző 2 napban van csónakos edzési lehetőség saját csónak használata mellett. (csütörtök és péntek). A szervezők a 2 edzési napból egyet ingyenesen biztosítanak. Ennek a napja szabadon választható. Ha valamely csapat mindkét edzési napot szándékozik kihasználni, úgy fejenként 1 500 Ft-os sportjeggyel jogosult megváltani az edzési lehetőséget. A csapatok szabadon dönthetnek arról, hogy a rendelkezésükre álló 2 napot hogyan használják fel. Az edzések nem kötelezőek! Az edzéseket követően a csónakok a vízen maradhatnak. A versenyt megelőző 2 éjszakára őrzést biztosítunk! A versenyt megelőző- és az azt követő minden további időszakban a csónakos pergetés a tavon SZIGORÚAN TILOS! Az edzéseken a részvétel kizárólag érvényes versenyregisztrációval, és annak igazolásával lehetséges.

Az érvényes versenyregisztráció feltételei:

-          az előzetes nevezés,

-          a kifizetett nevezési díj,

-          valamint a versenyen résztvevő versenyzők, előre leadott horgászigazolvány száma, mely az edzés megkezdése előtt ellenőrzésre kerül.

A versenyen a páros egyik versenyzője egymaga is indulhat (vis major), amennyiben vállalja a hatályos versenyszabályzat egyéb pontjainak maradéktalan betartását. Párcserére a verseny napján a regisztráció időpontjáig van lehetőség!

A verseny időtartama 6 óra. A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a pálya teljes területén a versenyzők észleljék. 
Ha a verseny valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor minimum 3 órát meghaladó horgászat esetén az eredményt szabályos versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben lehetőleg meg kell ismételni a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre, s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, a minimum 3 órás hosszúságig, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 6 óra versenyidő betartását. 
A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke, a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönthet. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy az elegendő vízterületet tudjon biztosítani valamennyi csapat részére. Amennyiben az adott vízterületen valamely horgászrendi korlátozás van érvényben, arról a verseny napjának reggelén a csapatokat tájékoztatni kell, s azt valamennyi versenyzőnek be kell tartani. A versenyen való részvételre csak a teljes nevezési díj befizetése esetén van lehetőség.

A verseny szabályzatát a Saenger Hungary, valamint az Adácsi Horgásztó honlapján is meg kell jelentetni, s az ott megjelenő információkat kell a versenyzőknek hivatalos információként elfogadni.

NEVEZÉS

A versenyre maximum 50 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. Ettől eltérni, csak indokolt esetben és kizárólag a zsűri elnökének hozzájárulásával lehetséges. A nevezéseket beérkezési sorrendben dolgozzuk fel. A versenyre nevezni, előzetesen a Saenger Hungary hivatalos email címére, a saenger.hungary@gmail.com címre küldött levélben lehet. Az emailben meg kell jeleníteni a:

 1.       versenyzési szándékot,
 2.       az induló csapata tagjainak a nevét,
 3.       az induló csapat tagjainak horgászengedély számát,
 4.       a csapat nevét.

A nevezési díj: 16.000,- Ft/csapat, melyet átutalással kell megfizetni a Saenger Hungary magyarországi üzemeltetője, a Managed-Philosophy Kft., CIB Banknál vezetett folyószámlájára, melyet nevezési szándék esetén egy válasz emailben küldünk el a jelentkező csapatoknak. A nevezési díj magában foglalja a horgász napijegyet 2 személyre, az 1 ingyenes edzési napot, valamint a reggelit és az ebédet.

A csapatok feliratkozása csak az alábbi feltételek együttes teljesítésekor tekinthető érvényes nevezésnek:

 1.       megérkezett email a fent leírtakkal
 2.       befizetett és a számlán jóváírt, teljes nevezési díj

A nevezési határidő: 2016. október 21. Péntek. Ezt követően csak kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés.

A versenykiírást csak a Saenger Hungary és az Adácsi Horgásztó közös megegyezéssel jogosult módosítani. 
Az a csapat, amelynek a versenykiírásban meghatározott regisztrációs határidőre a nevezési díja nem érkezik meg, vagy a verseny reggelén tartott regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major, mely esetén a zsűri engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak az előre benevezett és regisztrált csapatok indulhatnak.

SORSOLÁS

A verseny megkezdése előtt általános tájékoztatót kell tartani, melynek célja a versenyen induló csapatok tájékoztatása a szabályokról, az adott vízterületről, valamint az általános, versenyt érintő technikai információkról. A versenyzőknek sorsolással kell rajtszámot húzniuk. A rajtszám egyúttal a csónakok indulási és helyfoglalási sorrendjét is eldönti. A verseny indulásakor az első helyfoglalásnál, mindig a kisebb rajszámú csapatnak van elsőbbsége. A sorsolás előtti általános tájékoztatón kell közölni az adott vízterületen érvényben lévő esetleges méret- vagy egyéb fogási korlátozásokat is. A sorsolást a Saenger Hungary képviselője a verseny zsűri elnökével közösen irányítja. A sorsoláskor a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A rajtszámot a rendezők biztosítják a versenyzők számára. A rajtszámhúzás sorrendje megegyezik az érvényes nevezés sorrendjével.

A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

A csónakokban a jogszabályok által előírt kellékek használata kötelező, a vízi közlekedés országos és helyi szabályait minden versenyző köteles betartani. A csónakokra vagy az egyik versenyző ruházatára a rajtszámot jól láthatóan kell elhelyezni. Bármilyen rendellenesség, probléma esetén a legközelebb álló csónakban lévő duó segíteni köteles a bajba jutottaknak.

A versenyen induló csapatok számára kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett. A versenybírók csónakján megkülönböztető jelzést kell használni.

A merítőszák használata kötelező, a bottal vagy kézzel történő beemelés, valamint a vágóhorog vagy szájfogó használata tilos!

Minden csónakban kötelező a pontymatrac használata a halak védelme érdekében, melynek megléte a verseny reggelén az érvényes regisztráció feltétele. Ezt a szervezők ellenőrizni fogják!

Horgászni csak a kijelölt területen (versenypálya) lehet. A partról történő horgászat és a partra kilépés tilos. A versenyen kizárólag csónakból lehet horgászni. Horgászat közben a csónakok között minimum 50méter, távolságot kell tartani. A versenybírók ezt mindenkor kötelesek ellenőrizni, és a szabályt betartatni akkor is, ha a kisebb távolság a csapatok tudtával és beleegyezésével jött létre. Fentiek figyelmen kívül hagyandók, amennyiben a csapatok 50 m-en belülre nem lehorgonyzott állapotban, hanem a csapatok egymás melletti elhaladásánál, helyváltoztatás közben kerülnek. A csapatok a verseny közben egymást szándékosan nem zavarhatják, akadályozhatják.

Egy csónakban csak a két versenyző foglalhat helyet. A versenyen csak lehorgonyzott csónakból lehet horgászni.

A versenyen (a klasszikus légyen és streameren kívül) bármilyen gyári, vagy házi készítésű műcsali használható. Természetes csalival horgászni tilos! (pl.: döglött kishallal való pergetés). A forgókanalak, wobblerek hármashorga lehet légyszerű. Önálló, szóló legyek, streamerek használata, beleértve a balinólmos-legyes készséget is, tilos! Tilos továbbá bármilyen etetés és bármilyen etető, vagy egyéb csalogató anyag használata.

A versenyzők összes felszerelésüket felvihetik a csónakra, de horgászni csak 1db, kézben tartott bottal lehet. Tilos a műcsalit letett bottal, vízáramlással mozgatni, vagy helyváltoztatás közben vontatni!

A versenyzők semmiféle külső segítséget nem kaphatnak, kivétel vészhelyzet esetén (pl. baleset). A kijelölt versenypályán belül a horgászhelyét mindenki önállóan választhatja meg, és a versenyidőn belül akár többször is megváltoztathatja.

A megakasztott halat lehetőleg helyben maradva kell kivenni, kivéve, ha ez a hal méreténél fogva nem lehetséges. Ebben az esetben mozgó csónakból is történhet a fárasztás, viszont annak befejezéséig a csapattárs nem horgászhat.

Verseny közben a versenypályát elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett, indokolt esetben lehetséges. Amennyiben a versenybírók a kijelölt versenypályára, illetve onnan visszakísérik a versenyzőket, akkor ezen időtartam alatt horgászni tilos! 
Amennyiben a csapat a versenyt folytatni nem tudja, a pálya elhagyásáig fogott és lemérlegelt halai a versenybe beszámítanak.

A versenyzők kötelesek a fogott halakat a mérlegelésig élve és sérülésmentesen megtartani Szájbilincs és pányva használata tilos! Mérlegelés után minden halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A verseny értékelésébe kizárólag a szájba, vagy a kopoltyúfedő hátsó vonalától előre, a száj közvetlen közelébe akadt, horoggal fogott ragadozó halak számítanak bele. 
A mérést megelőzően minden halat be kell mutatni a versenybíróknak. A horgász miatt elpusztult hal nem számít bele a mérlegelésbe. Az értékelésbe csak a versenyidőn belül megszákolt halak számítanak. Az értékelésbe csak a hivatalos mérési időn belül bemutatott halak számítanak. A hivatalos mérési idő a verseny időtartama +30 perc.
Az értékelő lapot a csapat egyik tagjának alá kell írni, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra és mérési hosszra vonatkozó semmiféle reklamációt nem fogad el a versenybíróság. A mérlegelő csónaknak a pályán rendszeresen, lassan végig haladva kell lehetőséget adni a fogással rendelkező csapatok számára, hogy azok jelezhessék a mérlegelésre vonatkozó igényt.

Jelen versenyszabályokat minden versenyzőnek be kell tartani!

VERSENYBÍRÓK, ÓVÁS

A versenybíróság (zsűri) az Adácsi Horgásztó, valamint a Saenger Hungary csapatából delegált 2 – 2 tagból áll. A zsűri elnöki tisztét az Adácsi Horgásztavat felügyelő tógazda (Nagy Zoltán) tölti be.

A verseny idejére minimum 2 mérlegelő csónakot kell biztosítani. Ha a várható fogás mennyisége indokolja, ettől el lehet térni.

Reklamációt, vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució elveszik. Az óvást bármely versenyző benyújthatja.

A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

SZANKCIONÁLÁS

A vonatkozó versenyszabályok bármely csapattag általi megsértése esetén az adott csapatnak FIGYELMEZTETÉS jár!

Amennyiben egy csapat bármely tagja ismételten szabályt szeg meg az KIZÁRÁSsal jár.

Egy csapatot csak egyszer lehet figyelmeztetni, függetlenül attól, hogy a csapat mely tagja követte el a szabályszegést. Tehát kizárás jár akkor is, ha ugyanazon csapat tagjai személyenként csak egyszer szegnek szabályt, így a büntetések csapaton belül összeadódnak. A kizárt csapat a legmagasabb helyezési számot kapja. A többi csapat helyezése ennek megfelelően módosul a versenyben. A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő.

ÉRTÉKELÉS

A verseny végén a szervezőknek értékelést kell készíteni. Az értékelésben a szabályoknak megfelelően fogott és tökéletes állapotban tartott ragadozó halak

(csuka, harcsa, balin, süllő, sügér)

orrcsúcstól a farokúszó végig mért hossza a mérvadó (a csapat két versenyzője által fogott halak hossza összeadódik).

A halak hosszának mérésekor, minden megkezdett cm számít. (Pl.: 65.7 cm-es halat 66 cm-esként ként kell figyelembe venni, és 66 pontot kap. A 65,1 cm-es halat szintén 66 cm-esként kell regisztrálni, és 66 pontot kap. A fogott halak hossza alapján számított pont egyenlőség esetén a több darab halat fogott csapat a kedvezményezett, azonos darabszám esetén a legnagyobb hal hossza dönt.

A fenti pontozási rendszer a halak méretére bevezetett méretkorlátozással együtt érvényes.

A méretkorlát alatti halak a versenybe fél pontokkal számítanak bele. Ezen halak esetében a közvetlen a méretkorlát alatti cm-nél felfelé kerekítés szintén van, de ebben az esetben is mindössze fél pontok adhatóak. (Példa: csuka esetén egy 30cm-es példány 30 ponttal számít a versenybe, míg egy 29,3cm-es példányt szintén felfelé, vagyis 30 cm-re kerekítünk, de ebben az esetben csak 15 pontot ér, mert a tényleges méret a korlát alatt van.)

A kifogott halakra orrcsúcstól farokúszó végéig mérve az alábbi méretkorlátozás érvényes:

 • csuka: 30 cm  ·  harcsa: 40 cm  ·  balin: 25 cm  ·  süllő: 25 cm  ·  sügér: 15 cm

Indokolt esetben a zsűri elnöke a fenti méretkorlátokat módosíthatja a verseny idejére. Ezt a módosítást a sorsolás előtti tájékoztatón egyértelműen jelezni kell.

A halak védelme érdekében a 60cm-t meghaladó süllőket, valamint a 80cm-t meghaladó harcsákat azonnal mérni kell! Az azonnali mérlegelést a mérlegelőlapon található telefonszámon egy külön mérlegelő csónaktól kell kérni. Ezzel egyidőben a kapitális halat fogó horgásznak egy jól láthatósági mellényt kell felvennie.

Ezen szabály betarthatósága érdekében csónakonként egy mellény kötelező, melyről a csapatok maguk gondoskodnak!

A verseny után a csapatok a versenyben elért és fent részletezett mérési szabályok alapján helyezési számokat kapnak. A nullázó csapatok a legutolsó, érvényes fogással rendelkező csapat helyezése után következő, azonos helyezési számot kapnak. (Példa: Ha összesen 24 csapat fog halat, akkor az összes többi benevezett csapat a 25. helyezést kapja!) A meg nem jelent csapatok nem kapnak helyezést.

A verseny végén a legtöbb ponttal rendelkező csapat a győztes. Azonos pontszám esetén a fent leírtaknak megfelelően a több kifogott hal, vagy darabszámazonosság esetén a megfogott legnagyobb hal mérete a döntő. Amennyiben a rangsorolás még így sem végezhető el, úgy a kisebb rajtszámot sorsolt csapat a kedvezményezett.

Az értékelés összeállítását az összes zsűritag jelenlétében kell végezni, akik egyúttal a főrendezővel együtt hitelesítik az eredményt.

DÍJAZÁS

A versenyen résztvevő összes versenyző az elért eredménytől függetlenül tárgyi díjazásban részesül.

A fentieken felül díjazásban részesülnek az alábbi csapatok:

 1.       összesített 1. helyezett (kupa + tárgynyeremény)
 2.       összesített 2. helyezett (kupa + tárgynyeremény)
 3.       összesített 3. helyezett (kupa + tárgynyeremény)
 4.       a legtöbb halat kifogó csapat (kupa + emléklap)
 5.       a legnagyobb süllőt kifogó horgász (kupa + tárgynyeremény)
 6.       a legnagyobb harcsát kifogó horgász (kupa + tárgynyeremény)

VERSENYDOKUMENTUM

A verseny két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés. 
A versenyszabályok módosítására csak a zsűri elnökének nyomós indoklásával kerülhet sor.

DÁTUMOK, IDŐPONTOK

Nevezési határidő: 2016. október 21. péntek

A verseny ideje: 2016. november 19. szombat

A verseny időtartama: 6 óra

Regisztráció a tónál: reggel 6 óra

Reggeli: 6:30

Sorsorlás: 7:00

Verseny kezdése: 8:00

Verseny vége: 14:00

Ebéd: 15:00

Eredményhirdetés: 16:00

KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK

-          láthatósági mellény (min. 1 db/csapat)

-          Jó minőségű, sűrű szövésű pontyzsák, vagy haltartó zsák (min. 4db/csapat)

-          pontymatrac (min. 1db/csapat)

-          horgászigazolványok

-          mérlegelőlap (szervezők adják)

-          rajtszám (szervezők adják)

NEVEZÉSI LISTA:

SORSZÁM CSAPAT VERSENYZŐK NEVEZÉS
1 B&B TEAM Bágyi László, Bágyi Zoltán OK
2 DLKP TEAM Décsik Lajos, Kostyál Pál OK
3 - Nikodém Miklós, Szegedi György OK
4 RSD Trophyzander Team Nagy András Ferenc, Magyarossy Norbert OK
5 Sógorok Seres Csaba, Mika Zoltán OK
6 Tisza Zimány Attila, Varga Csaba OK
7 Zanderhunter Szolnok Csák Attila, dr. Nánai Zoltán OK
8 - Nagy László, Szilák Attila OK
9 Steelzander Team Csík Péter, Józsa Tamás OK
10 - Forgó András, Varga Gábor OK
11 Herakles csapat Kiczkó Károly, Oláh Gergely OK
12 Rapture Team Gál Sándor, Csabai István OK
13 VB Team Vass-Borosi László, Virág Balázs OK
14 Bohus&Molnár Team Bohus Béla, Molnár Zsolt OK
15 Pentele Team Szabó Máté, Kollár Ervin OK
16 Rácalmási Pergető Team Steiner Norbert, Rózsavölgyi Gyula OK
17 Alu Boat Team Sárosdi Zsolt, Sárosdi Jenő OK
18 Nógrádi Pergetők Kaszás Géza, Pásztor Péter OK
19 TófaLures Schmidt Márk, Schmidt Zoltán OK
20 Kálifornia Kovács Dénes, Szabó Attila OK
21 Sügerek Algeyer Zoltán, Pongó Szilárd OK
22 Ta-Ka TeAM Takács László, Karádi László OK
23 Mátrai Pergetők Antal Gábor, Csörgő Milán OK
24 Frenetic Csapat Szappanos Zoltán, Sári György OK
25 King Team Jurácsik Károly, Pálfi Kelemen Attila OK
26 King Team Verő Team Kövesdi Zsigmond, Jurácsik Gábor OK
27 Mátrai Pergetők II. Kovács Tamás, Dávid Ferenc OK
28 Ko-Ma Team Kovács Tamás, Magyar Rajmud Rafael OK
29 Csodacsali Team Geizer István. Sigér Attila OK
30 Ho-Hó Csuka Csapat Gábris Kornél, Baranyi Zsolt OK
31 DHG Horváth Zsolt, Horváth Ádám OK
32 Rapture-damil.hu Team Pankotay Gellért, Pankotayné Kálmán Anikó OK
33 Péntek Team Gecse Róbert, Péntek Dusán OK
34 Fish Master Kaszper János, Tóth László OK
35 SpinningRulez Láng László, Szilágyi Gergely OK
36 Viharedzett Csónakosok Dr. László Gyula, Károly István OK
37 Veszélyes Villantók Robotka Róbert, Szabó Gábor OK
38 Csillag Team Csillag László, Csillag Zsigmond OK
39 Törökök Török Ferenc, Török Péter OK
40 MBSP Fishing Team Molnár Sándor, Bányai Péter OK
41 Bakcsó TEAM/Mátrai Pergetők Karsai Richárd, Orbán Ferenc OK
42 BARK Spinning Team Fülöp Norbert, Csorba Ádám OK
43 Fishmaster II. Váradi Ferenc, Kovács Zoltán folyamatban…
44 FISHMAGNET Nedró György, Nedró Balázs folyamatban…
45 Dunai BetyáRock Enzsöl Gábor, Megyesi Zsolt folyamatban…
46 Valentin Rules Aulich Valentin, Átol Péter folyamatban…
47 Sügerek Algeyer Zoltán, Pongó Szilárd folyamatban…
48 Kopito Team Kovács Tamás, Brogyay Péter folyamatban…

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment: