A weboldal tartalmát illető esetleges kérdését küldje el az info@mphil.hu e-mail címre, vagy várjuk levelét a  a 1053 Budapest, Magyar u. 24. postacímre.

A weboldal tartalmának részbeni vagy teljeskörű felhasználása csak a www.saenger.hu weboldal tulajdonosának és üzemeltetőjének, a Managed-Philosophy Kft.-nek az előzetes engedélyével és írásos hozzájárulásával lehetséges.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy cégünk az esetleges elírásokért, pontatlanságért felelősséget nem vállal a tőle telhető maximális gondosság betartása ellenére sem.

Felhasználók tudomásul veszik, hogy a webshop üzemeltetőjének jogában áll a termékek árának, vagy ahhoz kapcsolódó határidők megváltoztatására a felhasználók egyidejű tájékoztatásával, amikor is felhasználónk a pontosított ár tudatában dönthet a vásárlásról vagy az attól való elállásról.

 

Adatvédelem

 

A Managed-Philosophy Kft. (székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 24., cégjegyzék szám: 01-09-897482) a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. Törvény előírásait maradéktalanul betartva gyűjti, kezeli és tartja nyilván a rendelkezésére bocsátott adatokat.

Felhasználóink adatait harmadik fél részére nem adjuk át, azon esetet kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél (futárszolgálat) cégünk partnereként működik együtt.
Ebben az esetben partnereink a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, a megrendelés teljesítésén kívül egyéb célra felhasználni, illetve további, harmadik személyeknek átadni.

A Managed-Philosophy Kft. eleget tesz a további hatályos magyar jogszabályok és ajánlások betartásának, különösen az alábbi jogszabályok tekintetében: 
a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően regisztrált felhasználóinknak jogukban áll személyes adataikról információt kérni, azokat megváltoztatni, illetve regisztrációjukat törölni.

 

Felhasználási és jogi útmutató

 

Felhasználóink regisztrációt követően, vagy anélkül tudják a www.saenger.hu weboldalon leadni rendeléseiket.

Adott termékünk megrendelésével elküldésével és annak visszaigazolásával szerződéses jogviszony keletkezik a SAENGER HUNGARY (Managed-Philosophy Kft.), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Eladó vállalja, hogy a megrendeléskor megjelölt szállítási címre eljuttatja a Vevő által megrendelt terméket/termékeket az előre egyeztetett időpontban.

Vevő az általa megjelölt címre kiszállított termékeket köteles átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a futár részére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással, vagy bankkártyás fizetéssel történik a fizetés. Abban az esetben, ha a Vevő banki átutalással fizet és a teljes számla összegét átutalja a webshop megadott bankszámlájára, akkor csak annak megérkezése után történik meg a kiszállítás.
Lehetőség van a termékek helyszínen való átvételekor történő személyes fizetésre, ilyenkor a fizetéssel egy időben kapja meg Vevő a megrendelt termékeket.

Amennyiben a weboldal felületén egy termék ára nem került feltüntetésre vagy nyilvánvaló, hogy az ár elírás miatt hibásan szerepel és a termék feltüntetett ára nagymértékben aránytalan annak általános piaci értékével, akkor az Eladó nem kötelezhető a Vevő megrendelését teljesíteni. A teljesítés közös megállapodás alapján történhet meg, ami kapcsán felek kötelesek egyeztetni.

Vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de a kiszállítást megelőzően megrendelését visszamondani. Visszamondási igényét telefonon illetve e-mail címen jelezheti, ebben az esetben Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Elállás

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet alapján - az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül lehetőséget nyújtunk arra, hogy a Vevő a vásárlástól elálljon. Vevő ezen szándékát írásos formában, Eladó e-mail címére szükséges elküldeni. Ha a termék minősége a nem rendeltetésszerű használatból kifolyólag csökkent, Eladó kártérítés ellenében fogadja el a visszaküldési szándékot. Az elállás joga nem érvényes az egyedi tervezésű, gyártású, illetve a megbontott csomagolású termékek esetében. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Vevő számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. Abban az esetben, ha a Vevő írásban kéri a termék visszaszállításáról való gondoskodást, akkor ezen költség már a Vevőt terheli.
Cégünk kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, hiánytalan és sérülésmentes csomagolású) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Minden esetben a számlával együtt, eredeti, sértetlen, bontatlan állapotban kell a terméket visszajuttatnia címünkre. Fenti feltételek megléte esetén Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Vevő részére.